Vuokrausehdot

Johteenhovi Oy on yritys, joka vuokraa juhla -ja kokoustiloja Oulun Hietasaaressa sijaitsevassa kiinteistössä. Nämä vuokrausta koskevat yleiset säännöt ja ehdot on laadittu molempien osapuolien edun vuoksi. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä sekä korvaamaan vahingot, jotka ovat voineet aiheutua sääntöjen noudattamattomuudesta. Johteenhovissa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Sopijapuolet

Vuokraaja: Tilavarauksen tehnyt luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö, jäljempänä Vuokraaja.

Vuokranantaja: Johteenhovi Oy, jäljempänä Vuokranantaja.

Vuokraaja

Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias. 18-21 vuotiaille vuokraajille voidaan asettaa lisäehtoja vuokraukselle ennen vuokrauksen vahvistusta.

Vahvistaessaan vuokrauksen Vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

Vuokrattavat tilat

Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön. Vuokralaisen tulee kuitenkin ottaa huomioon muut mahdollisesti yhtäaikaa tiloja vuokraavat.

Tarjouksessa luetellaan kaikki vuokrattavissa olevat tilat ja tarkemmin vuokrattavat tilat ja palvelut sovitaan Vuokraajan kanssa sähköpostitse ennen vuokrausta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika ja sen kesto ilmoitetaan Vuokraajalle lähetetyssä tarjouksessa. Vuokra-ajat ovat aina kertaluontoisia.

Lasku

Tilavuokra laskutetaan kokonaisuudessa ennakkoon. Vuokrauksen vahvistuksen yhteydessä Vuokraajalle lähetetään varausmaksu, joka on 25% koko tilavuokrasta. Maksettuaan varausmaksun, muuttuu vuokraus sitovaksi. Mikäli varausmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, peruuntuu varaus automaattisesti. Loppulasku lähetetään n. kuukautta ennen vuokrauksen alkamisajankohtaa.

Varausmaksua tai maksettua tilavuokraa ei palauteta mahdollisen peruuntumisen yhteydessä paitsi silloin, jos tapahtuman järjestäminen on Suomen lain tai Valtioneuvoston asettamien säännösten vastaista (esim. COVID-19).

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Vuokranantajalla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman erillistä korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan.

Tiloihin pääsy

Koodit tiloihin pääsemistä varten toimitetaan sähköpostitse 1 – 7 päivää ennen vuokrauksen alkamisajankohtaa siihen sähköpostiosoitteeseen tai -osoitteisiin, mitkä Vuokralainen on ilmoittanut Vuokranantajalle.

Vahingot

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä.

Vakuutukset

Tiloissa olevat Vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan eikä niitä ole vakuutettu Vuokranantajan toimesta.

Vuokrasopimuksen siirto

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Vuokranantajan suostumusta.

Tilat ja irtaimisto

Vuokralainen on oikeutettu käyttämään vuokraamiaan tiloja ja niiden irtaimistoa sekä kalusteita sovittuna vuokra-aikana. Vuokralainen ei saa tuoda omaa paljua paikalle ellei siitä ole sovittu Vuokranantajan kanssa erikseen.

Tiloissa ei saa käyttää teippiä lattioihin, seiniin, kalusteisiin tai muihin tilojen omiin pintoihin.

Remontointi ja muutostyöt vuokratiloissa on kielletty.

Astiastot

Vuokralainen vastaa astiastojen pesemisestä paitsi silloin, kun vuokralainen on sopinut erillishinnoitellusta loppusiivouksesta vuokranantajan kanssa. Tiloissa olevat astiat ovat pääsääntöisesti edellisen vuokralaisen pesemiä ja kaappeihin asettelemia. Vuokranantaja ei takaa astiaston täydellistä puhtautta. Astiastolle on tilattavissa esitarkastus/tiskauspalvelu tarjouksen mukaisesti. Likaiseksi jätetyistä astioista peritään hinnaston mukainen siivousmaksu.

Piha ja ulkoalueet

Pihapiirissä nurmialueille ajaminen ja pysäköinti sekä puiden ja istutuksien vahingoittaminen on kiellettyä. Nurmialueille ajamisesta tulee pyytää erillinen kirjallinen lupa Vuokranantajalta.

Ruoka ja juoma

Vuokralainen vastaa itse ruoka- ja juomatarjoilusta tiloissa.

Siivous

Tilat tulee jättää lähtiessä siistiin kuntoon ja järjestykseen erillisen tarkastuslistan tai -listojen mukaisesti. Täytetty tarkastuslista tai -listat tulee palauttaa jättämällä ne vuokratun tilan pöydälle. Tarkastuslista tai -listat on jätetty aina vuokrattavan tilan pöydälle ennen vuokrausta.

Palauttamatta jätetystä listasta peritään tarkastusmaksu ja mahdolliset siivouskulut toteuman mukaan. Tarkemmat hinnat löytyvät tarjouksesta. Minimilaskutus 1 tunti.

Ulkotulet

Ulkotulia ei saa sijoittaa suoraan nurmelle tai portaille. Sijoittaessa ulkotulia nurmelle, täytyy ne sijoittaa vähintään 30cm korkean jalan päälle. Ulkotulet tulee sijoittaa vähintään 3m päähän rakennuksista. Jos ulkotulen valmistajan suositellut turvaetäisyydet ovat suurempia kuin tässä mainitut, täytyy noudattaa ulkotulen valmistajan suojaetäisyyksiä.

Jos ulkotulia on käytetty pihapiirissä ohjeistuksen vastaisesti, peritään siitä tarjouksessa määritelty korvausmaksu.

Ulkotulilla tarkoitetaan vahapohjaisia sydänlangallisia ulkotulia. Ns. jätkänkynttilät vaativat aina erillisen kirjallisen luvan ja katselmoinnin Vuokranantajalta.

Palo- ja henkilöturvallisuus

Tupakointi sisätiloissa ja kiinteistön läheisyydessä on kielletty. Kynttilöiden ja avotulen käyttö on pääsääntöisesti kielletty. Poikkeuksena tähän on tulien tekeminen katoksessa olevaan nuotiopaikkaan silloin kun Vuokralainen on vuokrannut grillikatoksen. Tulien tekeminen nuotiopaikkaan ja ulkotulien käyttäminen on kiellettyä yleisen metsäpalovaroituksen aikana.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kiinteistölle tai irtaimistolle.

Vuokraajan läsnä oleva ja nimetty vastuuhenkilö vastaa vieraiden/vuokraajan turvallisuudesta vuokrausajalla.